Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

Solicitare informaţii de interes public

back
Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Samoila Corina Monica - inspector

Coordonatele de contact
Denumire: Primaria ors. Victoria
Sediul:Ors. Victoria , str. Stadionului , nr.14, jud. Brasov
Telefon Centrala – 0268/241525; Fax 0268/241501
Compartimentul Relatii cu Publicul - 0268/241525 int.16
E-mail: primarie.victoria@yahoo.com
Site : www.primariavictoria.ro

Ce faceţi dacă sunteţi nemulţumit de răspuns ?
În cazul în care un cetăţean consideră că i-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţiile de interes public, poate depune o reclamaţie. Aceasta trebuie făcută în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei. Reclamaţia trebuie adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei căreia i-a fost adresată solicitarea, iar acesta este obligat ca, în urma unei anchete administrative, să dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii. Dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.
Dacă un cetăţean apreciază că i-a fost încălcat dreptul de acces la informaţiile de interes public, se poate adresa şi justiţiei, printr-o plângere (în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială). Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.