Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

ACTE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

Categoria: Urbanism back
Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare va contine:

- cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa: Formularul F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare»
- certificatul de urbanism, în copie;
- dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi.
- documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
- avizele, acordurile si punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
- studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de
expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea cresterii performanţei energetice la clădiri si/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum si studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind
performanţa energetică a clădirilor si în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileste că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic si al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.
- dovata platii taxei pentru eliberarea autorizarii executării lucrărilor de construcţii

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare (D.T.A.D) elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare va contine:
- aceleasi documente menţionate mai sus, adaptate scopului.
- certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).
- dovata platii taxei pentru eliberarea autorizarii executării lucrărilor de desfiintare
FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT