Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

Acte necesare pentru anunţ recepţie incheiere   lucrărilor către I.S.C. BRAŞOV

Categoria: Urbanism back
- Cerere tip: Formular F.16 – Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor.- 2 Ex.
- Autorizatia de construire – copie
- Copie BI/CI - persoane fizice
- Copie CUI - persoane juridice + nr. de inregistrare iesire
- Copie dovada achitării cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, actualizata si republicată.
- Copie dovada achitarii cotei de 0,5% din valoarea lucrarilor autorizate, potrivit Legii nr.10/1995, actualizata si republicata.
- Declaratia de la primarie privind valoarea impozabila a cladirii
- Proces verbal la terminarea lucrarilor semnat de autoritatea publica locala.

Plata cotelor de 0,1% si 0,5% din valoarea lucrarilor autorizate se achita catre: INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII – INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII CENTRU, BRASOV, CALEA BUCURESTI NR.10D, COD POSTAL 500326, COD IBAN: RO 61 TREZ 1315 0170 1X01 6330, CUI:14334701
Va rugam sa specificati pe mandat sau ordinul de plata urmatoarele date: nume investitor, nr. A.C., data eliberarii A.C., emitent A.C., ce reprezinta plata (cota 0,1% si/sau 0,5%, penalizari, taxa autorizare)


Documentele se depun la sediul I.S.C. Brasov sau se pot scana si trimite pe e-mail: brasov@isc.gov.ro
FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT