Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

Categoria: Starea Civila back
Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta a unuia dintre ei.
O data cu declaratia de casatorie viitorii soti prezinta urmatoarele acte:
A. Actul de identitate valabil;
B. Certificatul de nastere, in original si in copie;
C. Certificatul medical privind starea sanatatii, (ertificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
D. Acte, in original si in copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul.

Aceste acte pot fi:
- Certificatul de deces al fostului sot;
- Sentinte de divort legalizate (definitive si irevocabile) in original. Ofiterul de stare civila este obligat sa confrunte datele inscrise in declaratie cu actele prezentate, iar semnarea declaratiei se face in prezenta sa.

Dosarul actului de casatorie mai cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:
A. Incuviintarea primarului sau a comandantului navei pentru incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie, la cererea persoanei interesate. Casatoria se poate incheia in afara sediului autoritatii administratiei publice locale, cu aprobarea primarului daca din motive temeinice unul dintre soti se afla in imposibilitate de a se prezenta
B. Aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului primariei, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 17) - doar in cazuri deosebite persoane grav bolnave netransportabile.
C. Dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in romania, in cazul casatoriei unui cetatean strain, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond.
D. Declaratia data pe propria raspundere, autentificata de un notar public din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala.
E. Procesul - verbal incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii casatoriei intre persoane care nu cunosc limba romana sau intre surdomuti.

Odata cu depunerea declaratiei sau ulterior, pana la incheierea casatoriei, viitorii soti declara, in fata ofiterului de stare civila, numele de familie pe care s-au invoit sa-l poarte in casatorie, potrivit dispozitiilor codului familiei. Numai casatoria incheiata in fata delegatului de stare civila da nastere drepturilor si obligatiilor de soti prevazute in prezentul cod. Barbatul se poate casatori numai daca a implinit virsta de optsprezece ani, iar femeia numai daca a implinit saisprezece ani.
Este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care este casatorita. Este oprita casatoria:
A. Intre cel care infiaza sau ascendentii lui, de o parte, si cel infiat ori descendentii acestuia, de alta;
B. Intre copiii celui care infiaza, de o parte, si cel infiat sau copiii acestuia, de alta;
C. Intre cei infiati de aceeasi persoana. In timpul tutelei, casatoria este oprita intre tutore si persoana minora ce se afla sub tutela sa. Este oprit sa se casatoreasca alienatul mintal, debilul mintal, precum si cel care este lipsit vremelnic de facultatile mintale, cat timp nu are discernamantul faptelor sale.

Casatoria nu se va incheia daca viitorii soti nu declara ca si-au comunicat reciproc starea sanatatii lor. In cazul in care, prin lege speciala, este oprita casatoria celor suferinzi de anumite boli, se vor aplica dispozitiile acelei legi. Cei care vor sa se casatoreasca vor face, personal, declaratia de casatorie la seviciul de stare civila la care urmeaza a se incheia casatoria. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista nici o piedica legala la casatorie. Odata cu declaratia de casatorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege. Orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza.
Delegatul de stare civila va refuza sa constate incheierea casatoriei daca, in temeiul verificarilor ce este dator sa faca, al opunerilor primite sau al informatiilor ce are, gaseste ca cerintele legii nu sunt indeplinite. Casatoria se incheie prin consintamantul viitorilor soti. Acestia sunt obligati sa fie prezenti, impreuna, in fata delegatului de stare civila, la sediul serviciului de stare civila, pentru a-si da consintamantul personal in mod public. Delegatul de stare civila, luand consintamantul viitorilor soti, va intocmi de indata in registrul actelor de stare civila actul de casatorie, care se semneaza de soti si de delegat.
Casatoria nu poate fi dovedita decat prin certificatul de casatorie, eliberat pe baza actului intocmit in registrul actelor de stare civila.
La incheierea casatoriei, viitorii soti vor declara, in fata delegatului de stare civila, numele pe care s-au invoit sa-l poarte in casatorie.
Sotii pot sa-si pastreze numele lor dinaintea casatoriei, sa ia numele unuia sau altuia dintre ei sau nemele lor reunite. Sotii sunt obligati sa poarte in timpul casatoriei numele comun declarat.
Daca sotii s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun si l-au declarat la incheierea casatoriei potrivit dispozitiilor art. 27 din codul de fata, fiecare dintre soti nu va putea cere schimbarea acestui nume, pe cale administrativa, decat cu consintamantul celuilalt sot.
Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.