Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SAU ACTUALIZAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

Categoria: Starea Civila back
● actul de identitate al solicitantului;
● certificatul de căsătorie;
● certificatele de naştere soţi şi copii;
● sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, sau certificatul de deces al fostului soţ, în situaţia familiilor monoparentale;
● hotărârea de încredinţare pentru copiii aflaţi în încredinţare sau în plasament familial.