Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

ÎNREGISTRAREA ACTELOR ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE

Categoria: Secretariat - Relatii cu publicul back
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă romane, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
Cererea de transcriere se depune la primăria locului de domiciliu al solicitantului, iar pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în ţară, stabilit în baza dovezii eliberate de către formaţiunea de evidenţa populaţiei, iar în cazul în care nu au avut niciodată domiciliul în România, cererea va fi depusă la Primăria Sectorului 1 Bucureşti.
Dosarul în vederea transcrierii actelor de naştere va cuprinde:
- certificatul sau extrasul de naştere eliberat de autoritaţile străine, în original, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul, copie xerox, traducere legalizată în ţară de un notar public iar în străinatate de oficiul consular român;
- certificatul de căsătorie, în copie xerox, în cazul în care părinţii sunt căsătoriţi, în caz contrar, certificatele de naştere ale acestora;
- procura dată la ambasada română din ţara unde părinţii se află sau la un notar public străin cu apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961, dacă transcrierea se solicită prin împuternicit.

Dosarul în vederea transcrierii actelor de căsătorie va cuprinde:
-certificatul sau extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul, copie xerox, traducere legalizată in ţară de către un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român;
- copii xerox certificate naştere soţi;
- declaraţie pe proprie răspundere referitoare la numele pe care soţii îl poartă în timpul căsătoriei, în cazul în care certificatul străin nu prevede acest lucru. Declaraţia va fi dată în ţară la un notar public, iar în străinătate la ambasada română.

Pentru actele de căsătorie întocmite de către autorităţile din Israel, declaraţia referitoare la nume va fi dată de către ambii soţi;
-copie sentinţă divorţ definitivă şi irevocabilă, în situaţia existenţei unei căsătorii anterioare;
- procură, în aceleaşi condiţii ca şi în cazul actelor de naştere.

Dosarul în vederea transcrierii actelor de deces va cuprinde:
- certificatul sau extrasul de deces eliberat de autorităţile străine, în original, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul, copie xerox, traducere legalizată în ţară de către un notar public, iar în străinătate de către oficiul consular român;
- copie certificat naştere şi căsătorie decedat.

Taxa - 1 RON