Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

Dezbatere publică-Taxa salubritate, taxe speciale si alte taxe locale pentru stabilirea Impozitului din anul 2024-05.12.2023-Sediul Primariei

Categoria: Comunicate back
20.11.2023

La data de 05.12.2023 orele 12.00 se organizeaza la sediul Primăriei Victoria sau la Casa de Cultura a Or.Victoria dezbatere publica asupra urmatoarelor proiecte de hotărâre:
1.- Proiectul de hotărâre — Însușirea documentației de deleqare a gestiunii prin atribuire directă a activitatii de salubrizare din raza teritoriala a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei Intercomunitare Eco Sistem Victoria.
2.- Proiectul de hotărâre - modificarea și completarea art.1 și art.4 din HCL nr.3 din 15.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria și a Anexei (art.7 alin .5 și art.15) la Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din orașul Victoria.
3.- Proiectul de hotărâre - modificarea Cap.VII — taxe speciale și alte taxe locale (art.484 și art.486 din Codul Fiscal) - taxa specială de salubrizare din HCL nr.63/27.04.2023 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024.

Acest lucru este necesar deoarece urmează ca în ședința consiliului local din luna Decembrie 2023 să se aprobe proiectele de hotărâre menționate mai sus.

Cetățenii orașului sunt rugați ca până la data de 05.12.2023 inclusiv, să formuleze în scris sau verbal obieQiunile/propunerile pe care Ie au fa@ de proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice, să Ie aducă la cunoștiinp primarului sau secretarului oraşului pentru a se verifica dacă aceste obieQiuni se încadrează în prevederile legale în vigoare.ObieQiuniIe verbale sau scrise se vor discuta și se vor consemna în scris la sediul Primărie prin întocmirea unui proces verbal.

Proiectele de hotărâre, Anexe si fișele de fundamentare le puteți consulta mai jos: