Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

Comisiile de specialitate

1. COMISIA BUGET – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante și administrarea domeniului public și privat.

Dl. consilier CĂȚĂNAȘ COSMIN-GELU - Președinte
Dl. consilier STOIAN NICOLAE - Secretar
Dl. consilier BÂRSAN IOAN - Membru

2. COMISIA URBANISM - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, turism.

Dl. consilier ȘTEFAN IULIAN - Președinte
Dl. consilier STANEA DANIEL-CONSTANTIN - Secretar
Dl. consilier IOSIPESCU CRISTIAN - Membru

3. COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT – Comisia pentru  învăţământ, sport, cultură, culte, tineret, relații externe.

Dna. consilier MERDARIU IOANA - Președinte
Dna. consilier JURCOVAN ANCA-FLORENTINA - Secretar
Dl. consilier SMĂDU OCTAVIAN - Membru

4. COMISIA SOCIALĂ - Comisia pentru muncă, familie,  sănătate, protecție socială, problemele minorităților și protecție copii

Dl. consilier URDEA GHEORGHE - Președinte
Dl. consilier STOIA CLAUDIU - Secretar
Dna. consilier TATU CARLA - Membru

5. COMISIA JURIDICĂ - Comisia juridică de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Dna. consilier BRATU CRISTINA - Președinte
Dl. consilier VUJEU HORAȚIU - Secretar
Dl. consilier MICLEA IOAN - Secretar