Statistici

420887
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
641
94
1094
418639
3673
5398
420887

IP-ul tau 18.212.83.37
Ora Serverului: 2019-05-23 16:15:14

Mai 2016-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

97/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de dare în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică nr.3414/39RC/07.04.2010 cu privire la modificarea şi completarea pct. 7 al anexei nr.1 privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită către Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria.

26/05/2016

98/2016

Cu privire la aprobarea radierii din CF 100112  nr.cad./nr.topo.88/1/2/2/2/2/2 a dreptului de administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria

26/05/2016

99/2016

Cu privire la încetarea contractelor de concesiune nr.1570/14RC/08.02.2016 şi nr.1571/15RC/08.02.2016 încheiate pe perioadă determinată de 49 ani între Or.Victoria şi Giurcă Ştefan, începând cu data de 01.05.2016

26/05/2016

100/2016

Cu privire la aprobarea retragerii  parcelei de teren de 300 mp situată în str.Narciselor nr.8 atribuită în folosinţă gratuită către dl.ENE PAUL pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003, ca urmare a nerespectării prevederilor art.4 din HCL nr.68/30.04.2015

26/05/2016

101/2016

Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  a trei  terenuri de 450 mp fiecare, două situate  în str.Victoriei nr.24 şi nr.24A şi unul în str.Crizantemei nr.5, bunuri ce fac parte din proprietatea  privată a localităţii Or.Victoria la preţurile prevăzut la pct.5 şi pct.39 din anexa nr.1 la HCL nr.182/26.11.2015, cu destinaţia „construcţie locuinţă” şi a documentaţiei de licitaţie

26/05/2016

102/2016

Cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a trei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp situată în str.Crinului nr.9,10 şi 11, pentru construcţia de locuinţe proprietate personală pentru tinerii între 18 şi 35 ani pe durata existenţei locuinţei în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003 republicată.

26/05/2016

103/2016

Cu privire la  modificarea art.1 din HCL nr.36/25.02.2016  privind participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - Concurs Judeţean- „Tehnologii vechi şi noi” ediţia I – tema – „Adaptarea la cerinţele pieţii”, alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”.

26/05/2016

104/2016

Cu privire la aprobarea concesionării prin licitaţie publică terenului în suprafaţă de 6.000 mp, imobil ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Chimiştilor cu destinaţia prestări servicii

26/05/2016

105/2016

Cu privire la aprobarea radierii din din CF 100172  nr.topo/nr.cad.145 şi CF 100168 nr.topo/nr.cad.146 a interdicţiei de înstrăinare şi grevare  pe o perioadă de 5 ani înscrisă în favorul Oraşului Victoria

26/05/2016

106/2016

Cu privire la aprobarea Inventarului Bunurilor care  aparţin domeniului privat al Oraşului Victoria.

26/05/2016

107/2016

Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de comasare pentru un nr.de 2 parcele de teren  în suprafaţă de 3.000 mp şi 4.771 mp situate în str.Salcâmilor nr.2B, obiective ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria şi înscrierea acestora într-o singură carte funciară

26/05/2016

108/2016

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”.

26/05/2016

109/2016

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă AMĂRIUȚEI  ELENA

26/05/2016

110/2016

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă COMIZA  VIORICA

26/05/2016

111/2016

Cu privire la îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul anexei I laHCL nr.149 din data de 24.09.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria

26/05/2016

112/2016

privind aprobarea consumului anual de carburanti pentru autoturismele, mașinile și utilajele aflate în dotarea Primăriei orașului Victoria

26/05/2016

113/2016

privind  modificarea punctului 1, lit. a și b din anexa nr.1 și art.3  din  HCL nr. 46/25.02.2016  cu privire la modalitatea de identificare a beneficiarilor din Or. Victoria, de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, precum și desemnarea persoanelor cu responsabilități în implementarea  Legii nr. 248/2015

26/05/2016

Share

Vremea

Certificari