Statistici

420886
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
640
94
1093
418639
3672
5398
420886

IP-ul tau 18.212.83.37
Ora Serverului: 2019-05-23 15:48:44

CONCURS ŞEF BIROU IMPOZITE ŞI TAXE


PRIMĂRIA VICTORIA anunţă organizarea unui CONCURS de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou impozite şi taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Or. Victoria, Jud. Brasov, pe perioada nedeterminata.

 Concursul va avea loc in data 29.06.2016 ora 11.00 proba scrisa, la sediul Primariei Ors. Victoria. Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive si anume proba de verificare a dosarelor, proba scrisa si interviul. Toate trei probele sunt eliminatorii.   

I. Funcţie publică de conducere  vacantă de : şef birou impozite şi taxe locale

*Condiţii de participare la concurs: - conform art.54 din Legea 188/1999 republicată si modificata

*Condiţii de ocupare a funcţiei publice:- vechime in specialitatea studiilor  necesare exercitarii functiei publice minim 2 ani

*Condiţii de studii pentru ocuparea  funcţiei publice:

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata    absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  si studii de master sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

Bibliografie 

·         LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale

·         LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*)privind Statutul functionarilor publici*)

·         LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

·         Titlul IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

·         HG 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal

·         Ordinul MDRAP nr. 144/09.02.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale , precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale , si de modificarea si completarea ordinului vicepriministrului , ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale .

·         Legea 207/2015 privind Codul De procedura fiscala

·         Legea 273/2006 privind finantele publice locale

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008 modificata si completata de HG  1173/2008

*** Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentului anunt in Monitorul Oficial Partea a III-a (pana la data de 15.06.2016  ora 16,30), la Sediul Primariei Victoria  str . Stadionului nr. 14 Jud. Brasov

 

Informatii suplimentare si bibliografia se pot obtine la sediul Primariei Victoria Comp. Resurse umane si salarizare 0268/241525 si de pe site-ul institutiei . 

Anuntul oficial îl puteţi descărca de AICI.

Share

Vremea

Certificari