Statistici

420889
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
643
94
1096
418639
3675
5398
420889

IP-ul tau 18.212.83.37
Ora Serverului: 2019-05-23 16:45:38

Aprilie 2016-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

74/2016

Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 31.03.2016

28/04/2016

75/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.7017/24.11.2000 privind modificarea, art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii.

28/04/2016

76/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.5298/29.12.1998 privind modificarea, art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii

28/04/2016

77/2016

Cu privire la acordarea către Intreprinderea Individuală Chelariu Floarea a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.5370/55RC/13.05.2015 pentru terenul de 19 mp  înscris în CF100426 nr.topo/nr.cad.100426 situat în Orasul Victoria str.Albota nr.1, parcela nr.3, către d-na Bălaş Gabriela Nicoleta

28/04/2016

78/2016

Cu privire la actualizare date imobil - modificarea suprafeţei de 221 mp teren înscris în CF 100594 cu nr.cad/nr.topo 93/1/1/15/2/2 cu suprafaţa de 66 mp teren , în sensul menţionării suprafeţei reale de teren, de 287 mp în loc de 221mp.

28/04/2016

79/2016

Cu privire la aprobarea retragerii  parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către d-na IANCU IRINA pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003, ca urmare a nerespectării prevederilor art.2 din HCL nr.23/25.02.2016

28/04/2016

80/2016

Cu privire la aprobarea retragerii  parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului nr.11 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Reveica Constantin pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003, la solicitarea acestuia.

28/04/2016

81/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de mandat nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial  SRL şi dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la modificarea şi completarea  alin.1 al art.5 – Cap.IV – durata contractului.

28/04/2016

82/2016

Cu privire la aprobarea încheierii contractului de mandat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial  SRL şi dl. Brînzea Constantin-Sorin în calitate de mandatar,  membru al Consiliului de Administrație al S.C Victoria Parc Industrial  SRL

28/04/2016

83/2016

Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 8 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate la Casa de Cultură, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998, majorarea valorii a unor bunuri publice şi stabilirea duratei de functionare, precum şi schimbarea denumirii unor bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului public la Baza Sportivă şi încheierea unor acte adiţionale la contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire  la modificarea şi completarea Anexei nr.1 la pct.11 şi pct.14 şi la contractul de administrare bunuri proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură a Oraşului Victoria cu privire la modificarea şi completarea Anexi nr.1 şi modificarea Anexei nr.2.

28/04/2016

84/2016

Cu privire la completarea art.1 din HCL nr.108/29.09.2005  cu privire la aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe.

28/04/2016

85/2016

Cu privire la completarea art.1 din HCL nr.106/30.11.2006  cu privire la aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe.

28/04/2016

86/2016

Cu privire la completarea art.2 din HCL nr.21/29.03.2007  cu privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe.

28/04/2016

87/2016

Cu privire la completarea art.2 din HCL nr.68/30.08.2007  cu privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe.

28/04/2016

88/2016

Cu privire la îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul HCL nr.7/31.01.2008 precum şi modificarea şi completarea art.2 din HCL nr.7/31.01.2008  cu privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe.

28/04/2016

89/2016

Cu privire la trecerea terenului în suprafaţă de 8.264 mp înscris în CF 100317 nr.cad.183, din domeniul public în domeniul privat al localităţii.

28/04/2016

90/2016

Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la  completarea alin.3 al art.3 – Cap.III – obligaţiile părţilor.

28/04/2016

91/2016

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”.

28/04/2016

92/2016

privind  aprobarea modificării și completării art.1 din H C L nr.187/26.11.2015 – cu privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente  anului școlar 2015/2016.

28/04/2016

93/2016

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă BLAGA ELENA

28/04/2016

94/2016

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă TOBIAȘ EUGENIA

28/04/2016

95/2016

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă TRANDAFIR GABRIELA

28/04/2016

96/2016

Cu privire la  aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale,  acordate în cadrul Biroului  Asistență Socială  în 2016

28/04/2016

Share

Vremea

Certificari