Statistici

420886
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
640
94
1093
418639
3672
5398
420886

IP-ul tau 18.212.83.37
Ora Serverului: 2019-05-23 15:49:05

Martie 2016-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

50/2016

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2016

09/03/2016

51/2016

Cu privire la  modificarea art.1 din HCL nr.28/25.02.2016 cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru  continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie

09/03/2016

52/2016

Cu privire la  modificarea art.1 din HCL nr.30/25.02.2016 cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva” pentru restaurare pictură degradată Biserica Sf.Cuvioasă Parascheva

09/03/2016

53/2016

Cu privire la aprobarea contului anual de execuţie pe surse de finanţare  şi a situaţiilor financiare pe anul 2015

31/03/2016

54/2016

Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat la data de 31.12.2015 al activitatilor finanțate integral din venituri proprii desfășurate direct de către U.AT Orașul Victoria

31/03/2016

55/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr.12587/144RC/03.11.2015,  încheiat între Or.Victoria şi Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a bunului din domeniul privat, microbuz marca OPEL MOVANO cu destinaţia “Transport Şcolar”, privind completarea pct.3.1 şi pct.3.4 – Cap.3 - Obiectul Contractului

31/03/2016

56/2016

Cu privire la modificarea şi completarea art.2 din HCL nr.96/30.10.2014

31/03/2016

57/2016

Cu privire la acordul de principiu în vederea atribuirii în folosinţă gratuită, pe termen limitat, respectiv 50 de ani pe baza unui contract de comodat, a terenului în suprafaţă de 1.000 mp, pentru construcţia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria

31/03/2016

58/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de mandat nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial  SRL şi dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la modificarea şi completarea art.11 – Cap.V – obligaţiile părţilor contractante.

31/03/2016

59/2016

Cu privire la aprobarea concesionării directe de teren fără licitaţie publică cu plata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 204 mp situat în str.Aleea Câmpului nr.4 cu destinaţia “Constructie terasă ”

31/03/2016

60/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere spaţiu proprietate privată nr.3897/20RC/22.04.2013  privind modificarea art.3 Cap.III – termenul de închiriere.

31/03/2016

61/2016

Cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp situată în str.Narciselor nr.6, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii 15/2003

31/03/2016

62/2016

Cu privire la aprobarea trecerii din domeiul privat în domeniul public a obiectivului Casa de Cultură a Oraşului Victoria

31/03/2016

63/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de administrare pentru bunuri proprietate publică, pe o prioadă de 4 ani pentru obiectivul Casa de Cultură a Oraşului Victoria.

31/03/2016

64/2016

Cu privire la aprobarea  taxelor speciale pentru închirierea unor spaţii din incinta Casei de Cultură a Or.Victoria – spaţii destinate activităţilor culturale.

31/03/2016

65/2016

Cu privire la aprobarea concesionării directe de teren fără licitaţie publică cu plata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 318 mp situat în str.Gării nr.6 cu destinaţia “Constructie terasă”

31/03/2016

66/2016

Cu privire la schimbarea în cotă parte a destinaţiei imobilului „locuinţă” situată în str.Aleea Câmpului nr.4, în locuinţă şi prestări servicii - spălătorie

31/03/2016

67/2016

Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului  în suprafaţă de 598 mp situat în Or.Victoria str.1 Decembrie 1918  nr.3A înscris în CF 100112 nr.cad/nr.topo 88/1/2/2/2/2/2

31/03/2016

68/2016

Cu privire la aprobarea demararării procedurilor în vederea cumpărării unui bun imobil construcţie şi teren aferent acesteia, cu destinaţia - Sediu Primărie.

31/03/2016

69/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de prestări servicii  nr.6799/75RC/02.08.2012 încheiat cu SC Victoria Parc Industrial SRL privind modificarea pct.4.6 - Cap.IV. în condiţiile reducerii cotei de TVA de la 24% la 20%

31/03/2016

70/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de încredinţare directă a gestiunii activităţiilor de salubritate stradala, întreţinerea fântânilor arteziene si amenajare parcurilor, scuarelor a zonelor verzi şi dezăpezire din Orasul Victoria  către SC Victoria Parc Industrial SRL  nr.4665/63RC/21.05.2012 cu privire la modificarea art.15 pct.11 Cap.IX  în condiţiile reducerii cotei de TVA de la 24% la 20%

31/03/2016

71/2016

cu privire la numirea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Victoria în Comisia de evaluare și asigurarea calității la unitațile de învățământ de pe raza Orașului Victoria, pentru anul școlar 2015-2016

31/03/2016

72/2016

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”

31/03/2016

73/2016

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoriacpe anul 2016

31/03/2016

Share

Vremea

Certificari