Statistici

420888
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
642
94
1095
418639
3674
5398
420888

IP-ul tau 18.212.83.37
Ora Serverului: 2019-05-23 16:43:13

Februarie 2016-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

17/2016

Cu privire la aprobarea bugetului  Oraşului Victoriape anul 2016

10/02/2016

18/2016

Cu privire la aprobarea întocmirii documentațiilor necesare accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru proiectul ”Centrul comunitar de intervenție multidisciplinară integrata Victoria”

10/02/2016

19/2016

Cu privire la menţinerea statutului de persoană juridică în anul şcolar 2016 – 2017 a Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”

10/02/2016

20/2016

Cu privire la modificarea şi completarea art.2 din HCL nr.170/26.11.2015, privind transmiterea dreptului de administrare în favorul Consiliul Judeţean Braşov pentru drumurile identificate în CF 100075 Victoria, CF 100080 Victoria şi CF 100082 Victoria pentru finalizarea pocedurilor de întăbulare a documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin Proiectul Operaţional Regional 2014 - 2020 – Axa 6 prioritară.

10/02/2016

21/2016

Cu privire la aprobarea completării listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 4 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998 şi majorarea valorii a 18 bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului public

25/02/2016

22/2016

Cu privire la încetarea contractului de lucrări nr.293/7487/20.11.2001 completat prin actul adiţional nr.1/4345/08.08.2002, încheiat între Oraşul Victoria şi SC Castrum Corporaţion SRL cu privire la executare rampă ecologica – etapa I - Or.Victoria, de comun acord între părţi

25/02/2016

23/2016

Cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţe a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp situată în str.Crinului nr.10, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii 15/2003

25/02/2016

24/2016

Cu privire la repartizarea spaţiului în suprafaţă de 17,15 mp situat în str.Stadionului nr.20/6, cu destinaţia sediu de partid

25/02/2016

25/2016

Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru perioada 01.02.2016 – 01.02.2017

25/02/2016

26/2016

Cu privire la modificarea şi completarea art.1 din HCL 71/28.08.2014 cu privire la constituirea comisiei pentru repartizarea locuinţelor care fac parte din domeniul public şi privat al Or.Victoria – fondul locativ de stat

25/02/2016

27/2016

Cu privire la schimbarea destinaţiei imobilului „Hotel Restaurant” situat în str.Pieţii nr.2A, în ”spaţiu comercial- alimentaţie publică şi locuinţă”

25/02/2016

28/2016

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru  continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie

25/02/2016

29/2016

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi Constantin şi Elena- pentru reabilitare instalaţie termică în vederea creşterii eficienţei termice a asezământului Sf. Ierarh Nicolae

25/02/2016

30/2016

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”pentru restaurare pictuiră degradată Biserica Sf.Cuvioasă Parascheva

25/02/2016

31/2016

Cu privire  la finanţarea Bisericii “Adventiste de Ziua a Şaptea” – Conferinţa Transilvania de Sud  pentru Consolidare şi  Reabilitare termică lăcaş de cult

25/02/2016

32/2016

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  „Fii  Bun  de  Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie

25/02/2016

33/2016

Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la Festivalul Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XII- a,  alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena

25/02/2016

34/2016

Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă” –Ediţia a XI –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena

25/02/2016

35/2016

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii cultural artistice  „ Victoria Jazz Festival”

25/02/2016

36/2016

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - Concurs Judeţean- „Tehnologii vechi şi noi” ediţia I – tema – „Adaptarea la cerinţele pieţii”, alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”

25/02/2016

37/2016

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  Concurs Judeţean – „Natura-viaţa mea” alături deColegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”

25/02/2016

38/2016

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - „Iubesc România”, alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu

25/02/2016

39/2016

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Noi prin strămoşii noştri” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu

25/02/2016

40/2016

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - „Şcoala după şcoală- o şansă în plus pentru un viitor mai bun” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu

25/02/2016

41/2016

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect regional” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu

25/02/2016

42/2016

Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă

25/02/2016

43/2016

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”

25/02/2016

44/2016

Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2016

25/02/2016

45/2016

Cu privire la  scoaterea din evidenţele contabile - a sumei de 4.446 lei ce reprezintă debite neincasate la 08.02.2016 de către Casa de Cultură a Orașului Victoria,  aferente anului 2009 ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie de 3 ani

25/02/2016

46/2016

Cu privire la  modalitatea de identificare a beneficiarilor din  Or. Victoria, de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță,  precum și desemnarea persoanelor cu responsabilități în implementarea  Legii nr. 248/2015

25/02/2016

47/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de  delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.3 al art.18 Cap.VIII - Redevenţa

25/02/2016

48/2016

Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare a terenul în suprafaţă de 185 mp din suprafaţa de 26Ha şi 4137 mp înscris în CF 100366 , teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria

25/02/2016

49/2016

Cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu care aparţine domeniul  privat al Or.Victoria

25/02/2016

Share

Vremea

Certificari