Statistici

420890
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
644
94
1097
418639
3676
5398
420890

IP-ul tau 18.212.83.37
Ora Serverului: 2019-05-23 17:02:33

Ianuarie 2016-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

1/2016

Cu privire la utilizarea de sume din excedentele bugetelor   Oraşului Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2015 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare în anul 2016

05/01/2016

2/2016

Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Oraşului Victoria

05/01/2016

3/2016

Cu privire la  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pentru anul 2016 – 2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria

05/01/2016

4/2016

Cu privire la modificarea anexei nr.1, anexei nr.2 și anexei nr. 3 la H.C.L nr. 164/29.10.2015 –cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a condițiilor de participare, a bibliografiei și a caietului de obiective, în vederea ocupării postului de director la Casa de Cultură Victoria

05/01/2016

5/2016

Cu privire la Regulamentul privind modul de utilizare a microbuzelor de transport scolar al Orasului Victoria

15/01/2016

6/2016

Cu privire la aprobarea retragerii  parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Madvei Cristian - Vasile pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003

28/01/2016

7/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de  delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea Anexei 1 şi 1A.

28/01/2016

8/2016

Cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6.000 mp situată în str.Chimiştilor cu destinaţia prestari servicii.

28/01/2016

9/2016

Cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la apa potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare pentru Or.Victoria începând cu data de 01.01.2016.

28/01/2016

10/2016

Cu privire la acordarea către dl.Bogdan Viorel a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1510/07.04.1997 pentru terenul de 25 mp ce face parte din suprafaţa de 200 mp înscris în CF100630 nr.topo/nr.cad.100630 situat în Orasul Victoria str.Primăverii nr.12, boxa de garaj nr.8, către d-na Mihăilă Viorica

28/01/2016

11/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de  delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.1 al art.23 Cap.IX

28/01/2016

12/2016

Cu privire la modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.84/28.05.2015 cu privire la aprobarea preţului biletelor de transport public local de persoane precum şi a metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport local de călători în Or.Victoria

28/01/2016

13/2016

Cu privire la aprobarea taxelor speciale pentru închirierea unor bunuri din incinta Bazei Sportive, bunuri ce aparţine domeniului public al Or.Victoria

28/01/2016

14/2016

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.5701/28.07.2006 încheiat cu SC Cosmote Romanian Mobile Comunications SA cu privire la modificarea şi completarea Cap.I- părţile contractante a art.3 Cap.III – termenul contractului, art.5 de la   Cap. IV – redevența concesiunii

28/01/2016

15/2016

Cu privire la menţinerea în organigramă şi în statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria  a numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2016

28/01/2016

16/2016

Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016 în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001 şi Legea 276/2010

28/01/2016

Share

Vremea

Certificari