Statistici

375565
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
61
94
300
374545
2184
7061
375565

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 13:30:32

Decembrie 2015-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

188/2015

Cu privire la aprobarea proiectului modelului de steag al Orașului Victoria

21/12/2015

189/2015

Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare  Durabilă a Orașului Victoria pentru perioada 2015 -2020

21/12/2015

190/2015

Cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a lotului de teren în suprafaţă de 50.000 mp –  format din două loturi în suprafaţă de 32.784 mp şi 17.216 mp, obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat pe DJ 104 A (str.Policlinicii), pentru mica industrie – „Investiţie Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficianţă”

21/12/2015

191/2015

Cu privire la aprobarea suplimentării amplasamentului atribuit iniţial prin HCL 82/28.05.2015 în suprafaţă de 3.000 mp înscris în CF 100049 nr.cad.187, pentru construirea unui nr.de 4 case de tip familial şi darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, respectiv 25 de ani pe baza unui contract de comodat, cu o suprafaţă de 4.771 mp

21/12/2015

192/2015

Cu privire la aprobarea retragerii  parcelei de teren de 300 mp situată în str.Narciselor nr.6 atribuită în folosinţă gratuită către Mandan Marian - Cătălin pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003

21/12/2015

193/2015

Cu privire la acordarea către dl.Turcu Viorel a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1352/27.03.1997 pentru terenul de 25 mp ce face parte din suprafaţa de 200 mp înscris în CF100630 nr.topo/nr.cad.100630 situat în Orasul Victoria str.Primăverii nr.12, boxa de garaj nr.2 înscris, către dl.Balcu Silviu

21/12/2015

194/2015

Cu privire la trecerea obiectivului Parcare balastată situată în Or.Victoria Str.Pieţii, în suprafaţă de 1360 mp formată din două loturi de teren de 438 mp înscris în CF 100038 nr.cad.101/1 şi respectiv 922 mp înscris în CF 100037 nr.cad.101/2, din domeniul public în domeniul privat al localităţii

21/12/2015

195/2015

Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  a terenului în suprafaţă de 438 mp înscris CF 100038  nr.cad.101/1,nr.topo 91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/7/6/2/1/1/1/3/1,situat în str.Pieţii

21/12/2015

196/2015

Cu privire la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două loturi de teren în suprafaţă de 237 mp înscris în CF 344 nr.cad/nr.topo 95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/3 situat în str.Chimiştilor nr.38 şi respectiv 231 mp înscris în CF 345 nr.cad/nr.topo 95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/4 situat în str.Chimiştilor nr.40 – imobile ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, pentru construcţie locuinţă

21/12/2015

197/2015

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”

21/12/2015

198/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL cu privire la completarea  Anexei 1, aprobarea Anexei 2 la contract şi introducerea unei noi anexe respectiv Anexa 3 – obiecte de inventar capela ortodoxă

21/12/2015

199/2015

Cu privire la aprobarea trecerii suprafeţei de 28.438 mp teren din domeniul privat al Or.Victoria pe Statul Român în vederea întabulării dreptului de proprietate publică al Consiliului Judeţean Braşov asupra DJ 105C, conform Anexei nr.1 la HG 972/2002

21/12/2015

200/2015

Cu privire la aprobarea prelungiri valabilitaţii Planului Urbanistic General nr.33033 al Oraşului Victoria, judeţul Braşov si a Regulamentului local de urbanism aferent, pe o perioada de maxim 3 ani în condiţiile prevăzute de alin.1^3 al art.46 din Legea 350/2001 republicată, respectiv până la data de 31.12.2018

21/12/2015

201/2015

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2015

21/12/2015

Share

Vremea

Certificari