Statistici

375572
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
68
94
307
374545
2191
7061
375572

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 14:08:31

Noiembrie 2015-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

165/2015

Cu privire la încetarea  mandatului de  consilier local  al Orașului Victoria a doamnei MĂRGINEAN DANIELA IOANA si  vacantarea  mandatului de  consilier local

26/11/2015

166/2015

Cu privire la validarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria  a domnului MORARIU ION

26/11/2015

167/2015

Cu privire la modificarea componenţei comisiei nr.2 prevăzută în Anexa 1 la HCL 6/26.06.2012

26/11/2015

168/2015

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2015

26/11/2015

169/2015

Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat  - Racorduri canal din beton, bazalt, PVC, Reţele de canalizare şi Cămine canalizare în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora

26/11/2015

170/2015

Cu privire la transmiterea dreptului de administrare în favorul Consiliul Judeţean Braşov pentru drumurile identificate în CF 100075 Victoria, CF 100080 Victoria şi CF 100082 Victoria pentru finalizarea pocedurilor de întabulare a documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin Proiectul Operaţional Regional 2014 - 2020 – Axa 6 prioritară.

26/11/2015

171/2015

Cu privire la acceptarea donatiei bunurilor - aparatură medicală, făcută de Asociaţia de Prietenie Victoria – Chevilly – Larue, pentru dotarea Cabinetului Medical Şcolar Victoria

26/11/2015

172/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de ocupare loc public nr.13657/29.12.2014 cu privire la modificarea Cap.I – părţile contractane şi a art.3 Cap.III – termenul de ocupare

26/11/2015

173/2015

Cu privire la aprobarea completării şi modificării listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 10 poziţii precum şi majorarea valorii a 8 bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului public

26/11/2015

174/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la abrogarea pct.5.7 Cap.5-  Drepturile şi  Obligaţiile Comodantului şi completarea Cap.6 Drepturile şi  Obligaţiile  Comodatarului cu un nou punct

26/11/2015

175/2015

Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru închirierea Sălilor de Sport ce aparţin domeniului public al Or.Victoria.

26/11/2015

176/2015

Cu privire la acordarea dreptului către Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria în calitate de administrator al bunurilor publice date în folosinţă gratuită  în baza contractul de comodat nr.1270/10RC/03.02.2015  de a organiza licitaţie publică privind închirierea Sălii de Sport din str.Primăverii nr.1-3 precum şi a altor spaţii disponibile din incinta Bazei Sportive

26/11/2015

177/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire la modificarea  pct.1 al anexei privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ la Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria, ca urmare a lucrărilor de reparaţie capitală a instalaţiei electrice efectuate la clădirea Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu precum şi prelungirea duratei de funcţionare a clădirii cu încă 20 de ani

26/11/2015

178/2015

Cu privire la aprobarea schimbării destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 100 mp înscris în CF 100272 nr.topo/nr.cad.100272 şi a construcţiei edificată pe acesta din prestări servicii în prestări servicii şi locuinţă

26/11/2015

179/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere spaţii proprietate publică nr.8693/62RC/29.10.2008 cu privire la completarea art.2 Cap.II – obiectul contractului şi a art.3 Cap.III – termenul de închiriere

26/11/2015

180/2015

Cu privire la aprobarea concesionării directe de teren fără licitaţie publică cu plata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 101 mp situat în str.Tineretului nr.4 cu destinaţia “Constructie anexă centrală termică” şi întocmirea documentaţiei cadastrale pentru primă înscriere a terenului de 101 mp

26/11/2015

181/2015

Cu privire la modificarea şi completarea art.2 din HCL nr.96/30.10.2014

26/11/2015

182/2015

Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a preţurilor unitare de vânzare/concesionare (fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii.

26/11/2015

183/2015

Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul  extrabugetar pentru perioada 01.11.2015 – 01.11.2016 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria.

26/11/2015

184/2015

Privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fara contract  de prestări servicii din Orașul Victoria si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare"

26/11/2015

185/2015

Privind aprobarea Regulamentul pentru stabilirea programului de funcționare al unităților comerciale de alimentație publică precum și a celor destinate recreerii și divertismentului care  își desfășoară activitatea pe raza orașului Victoria.

26/11/2015

186/2015

Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe.

26/11/2015

187/2015

Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului școlar 2015/2016.

26/11/2015

Share

Vremea

Certificari