Statistici

375572
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
68
94
307
374545
2191
7061
375572

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 14:08:36

Septembrie 2015-Hotărâri Consiliul Local

 

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

129/2015

Cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.89/29.08.2013  cu privire la aprobarea locaţiilor pentru amplasarea unor containere speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte

24/09/2015

130/2015

Cu privire la acordarea către dl. Copariu Vasile a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1449/03.04.1997 pentru terenul de 25 mp ce face parte din suprafaţa de 200 mp înscris în CF100630 nr.topo/nr.cad.100630 situat în Orasul Victoria str.Primăverii nr.12, boxa de garaj nr.1 înscris, către dl.Aborşoae Florin şi încheierea unui act adiţional la contract

24/09/2015

131/2015

Cu privire la aprobarea ridicării din CF 100666 nr.cad./nr.topo.100666 a interdicţiei de înstrăinare şi grevare  pe o perioadă de 5 ani înscrisă în favorul Oraşului Victoria

24/09/2015

132/2015

Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile prorietate privată ale Or.Victoria ce urmează a fi concesionate direct fără licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia conform art.15  lit.”e” din Legea 50/1991 republicată

24/09/2015

133/2015

Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a nivelurilor taxelor percepute în cazul închirierilor de terenuri prorietate publică şi privată ale Or.Victoria

24/09/2015

134/2015

Cu privire la aprobarea taxei de închiriere parcări prevăzută la art.13 din Regulamentul  de  Organizare şi  Funcţionare a  Parcărilor  Publice de  Reşedinţă  aflate  pe   raza   Oraşului  Victoria,  pentru anul 2016

24/09/2015

135/2015

Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a taxei speciale pentru utilizarea Capelei Mortuare

24/09/2015

136/2015

Cu privire la aprobarea pentru anul 2016  a valorilor euro/mp în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie înregistrate în evidenţele contabile

24/09/2015

137/2015

Cu privire la aprobarea pentru anul 2016  a preţului reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice

24/09/2015

138/2015

Cu privire la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 2 loturi de teren în suprafaţă de 19 mp fiecare (respectiv lotul nr.7 şi 8) – obiective ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria situate în str.Albota nr.1 – incinta pieţii Or.Victoria, pentru construcţii spaţii comerciale conform proiectului nr.18/2010

24/09/2015

139/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria cu privire  la completarea Anexei nr.1 la contract

24/09/2015

140/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de încredinţare directă a gestiunii activităţilor de salubritate stradală, întreţinerea şi amenajarea  parcurilor, scuarelor a zonelor verzi şi deszăpezire din Oraşul Victoria  către  SC Victoria Parc Industrial SRL  nr.4665/63RC/21.05.2012 cu privire la completarea titlului contractului, preambulului, art.1 şi art.2 şi art.4 Cap.II, art.5 alin.1 lit. a-e Cap.III

24/09/2015

141/2015

Cu privire la aprobarea încheierii îunui act adiţional la contractul de prestări servicii Nr.12569/147RC/313Bis/28.11.2014 încheiat între Oraşul Victoria şi SC PROTAN  SA cu privire la prelungirea termenului prevăzut la art.VIII pct.8.1.

24/09/2015

142/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.3 al art.5 – Cap.IV din contract precum şi a pct.1 din Anexa 1 la contract.

24/09/2015

143/2015

Cu privire la aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială  Victoria și SC NOVALAND SRL

24/09/2015

144/2015

Cu privire la numirea unui reprezentant al Consiliului Local Victoria în Consiliul de Administraţie la CLUBUL COPIILOR VICTORIA

24/09/2015

145/2015

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție ” P.T REABILITARE TROTUARE SRT. POLICLINICII, STR. PIATA PARCULUI, STR. TINERETULUI, STR. G. COȘBUC, STR. OLTULUI, STR. VIITORULUI”, ORAȘUL VICTORIA

24/09/2015

146/2015

Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului locativ de stat din Or.Victoria – domeniul  privat

24/09/2015

147/2015

Cu privire la compensarea de către proprietarul apartamentului – Consiliul Local Victoria a sumei de 142,51 lei plătită de către chiriaşul ZĂMĂCĂU  ELENA pentru lucrările de reparaţii la instalaţia de alimentare cu apă, cu chiria aferentă de 43,00 lei/lună pentru o perioadă de 100 zile respectiv 3 luni şi 9 zile ( 01.09.2015 – 09.12.2015) începând cu data de 01.09.2015

24/09/2015

148/2015

Cu privire la numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Victoria în Consiliul de Administraţie la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria

24/09/2015

149/2015

Privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria

24/09/2015

150/2015

Cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu care aparţine domeniul  privat al Or.Victoria

24/09/2015

Share

Vremea

Certificari