Statistici

375571
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
67
94
306
374545
2190
7061
375571

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 13:39:19

Iulie 2015-Hotărâri Consiliul Local

 

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

105/2015

Cu privire  la aprobarea trecerii din proprietatea privată a Statului Român a terenului de 200 mp înscris în CF 100630 nr.topo/nr.cad.100630, în proprietatea privată a Or.Victoria

30/07/2015

106/2015

Constituirea comisiei de negociere directă a preţului unor bunuri imobile, terenuri din domeniul privat al Oraşul Victoria, deţinute în mod  legal, de constructori, de bună credinţă în condiţiile art.123 din Legea 21/2001 republicată, situate în Oraşul Victoria, în vederea vânzării acestora

30/07/2015

107/2015

Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic al obiectivului de investiție, ”P.T pentru reabilitare trotuare str. Gării, str. Spitalului, str. Salcâmilor, str. Stadionului, str. Victoriei, str. Ghioceilor și str. Podragu”

30/07/2015

108/2015

Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic al obiectivului de investiție, ”P.T amenajare parcări str. Albota, str. Teilor și str. Pieții”

30/07/2015

109/2015

Cu privire la participarea U.A.T Or. Victoria în calitate de asociat la SC ECOSISTEM VICTORIA SRL

30/07/2015

110/2015

Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.06.2015

30/07/2015

111/2015

Cu privire la însușirea de către Consiliul Local Victoria a Raportului de expertiză tehnică nr.7833/15032/14.07.2015 cu privire la stabilirea stadiului fizic și valoarea lucrărilor defalcate pe fiecare asociat pentru obiectivul Spital Victoria, aprobarea strategiei de desfășurare a activității asocierii în participațiune pentru perioada 2015-2021 precum și a raportului de activitate al asocierii în participațiune pentru perioada 17.05.2011-30.06.2015.

30/07/2015

112/2015

Cu privire la însușirea de către Consiliul Local Victoria a Raportului de evaluare nr.7845/15028/02.07.2015 pentru un nr.de 104 bunuri ce fac parte din proprietatea publică a Or.Victoria, în vederea înregistrări valorilor acestora în evidențele contabile și lista cu inventarul domeniului public

30/07/2015

113/2015

Privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria

30/07/2015

114/2015

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2015

30/07/2015

115/2015

Cu privire la modificarea alin.2 și a alin.5 ale art.2 din HCL nr.55/26.03.2015

30/07/2015

116/2015

Cu privire la desemnarea  primarului Or.Victoria pentru semnarea protocolului de predare -  primire între Consiliul Local Victoria și Compania Națională de Investiții  S.A cu referire la obiectivul “Lucrări de reabilitare, Modernizare și dotare – Așezământ Cultural – Oraș Victoria

30/07/2015

117/2015

Cu privire la demisia dl. Popa Vasile din funcția de director al Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria

30/07/2015

ANEXE LA HCL 114 - cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2015

Share

Vremea

Certificari