Statistici

375571
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
67
94
306
374545
2190
7061
375571

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 13:54:06

Mai 2015-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

82/2015

 Cu privire  la stabilirea amplasamentului pentru construirea unui nr.de 4 case de tip familial şi darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, respectiv 25 de ani pe baza unui contract de comodat a terenului 

28/05/2015

83/2015

 Cu privire la aprobarea Contractului de Delegare de Gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Victoria 

28/05/2015

84/2015

 Cu privire la aprobarea preţului biletelor de transport public local de persoane precum şi a metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport local de călători în Or.Victoria 

28/05/2015

85/2015

 Cu privire la aprobarea  Anexei 13 pentru efectuarea lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere a parcelelor de teren aferent parcărilor existente situate în Or.Victoria, obiective ce aparţin domeniului public al Or.Victoria şi înscrierea acestora în Cartea Funciară 

28/05/2015

86/2015

 Cu privire  la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire la modificarea  pct.1 al anexei privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ la Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria, ca urmare a lucărilor de reparaţie capitală a instalaţiei electrice efectuate la clădirea Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu şi eliminarea pct.6, 7, 8, 12,13, 14 și 15 din anexă 

28/05/2015

87/2015

 Cu privire  la aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de către un expert autorizat ANEVAR pentru un nr.de 7 apartamente  din fondul locativ de stat, bunuri administrate de către Consiliul Local Victoria în temeiul Legii 215/2001 în vederea  vânzării acestora către actuali chiriaşi. 

28/05/2015

88/2015

 Cu privire la participarea U.A.T Or. Victoria în calitate de asociat la SC ECOSISTEM VICTORIA SRL 

28/05/2015

89/2015

 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

28/05/2015

90/2015

 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei  CUȚITARU OARA DOINA 

28/05/2015

Share

Vremea

Certificari