Statistici

375565
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
61
94
300
374545
2184
7061
375565

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 13:30:39

Aprilie 2015-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

66/2015

 Cu privire  la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere pentru 98 parcele de teren aferent parcărilor existente în Or.Victoria, obiective ce aparţin domeniului public al Or.Victoria şi înscrierea acestora în CF. 

30/04/2015

67/2015

 Cu privire  la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de ocupare loc public nr.13658/29.12.2014 cu privire la modificarea Cap.I – părţile contractante. 

30/04/2015

68/2015

 Cu privire  la aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a parcelei de teren în suprafaţă de 300 mp situată în str.Narciselor nr.8, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii 15/2003 şi retragerea de drept a parcelei de 300 mp teren situată în str.Crinului nr.9 în condiţiile prevăzute de art.6 alin.1 şi 2 din Legea 15/2003. 

30/04/2015

69/2015

Cu privire la aprobarea  Regulamentului de păşunat în Oraşul Victoria 

30/04/2015

70/2015

 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata a Or.Victoria şi a  documentaţiei de licitaţie 

30/04/2015

71/2015

 Cu privire  la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.44/05.01.2015 cu privire la modificarea părţilor contractante 

30/04/2015

72/2015

 Cu privire la aprobarea concesionării directe fără licitaţie publică cu plata concesiunii a terenului în suprafţă de 430 mp situat în str.Pieţii  nr.2A cu destinaţia “Construcţie terasă” şi întocmirea documentaţiei cadastrale pentru primă înscriere în CF a terenului de 430 mp 

30/04/2015

73/2015

 Cu privire  la aprobarea întocmirii unui raport de evaluare de către un expert autorizt ANEVAR pentru un nr.de 104 bunuri ce fac parte din proprietatea publică a Or.Victoria, în vederea stabilirii valorilor acestora pentru înregistrarea în evidenţele contabile şi în lista cu inventarul domeniului public. 

30/04/2015

74/2015

 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei  VLAD ONIȚA  pentru minora HRISTA DARIA 

30/04/2015

75/2015

 privind aprobarea pentru a aplica la ‘‘Programul ROSENC de Eficientizare Energetică în Iluminat 

30/04/2015

76/2015

 Cu privire la  modificarea art. 6 din HCL 7/29.01.2015, completarea art.4 pct.3 și introducerea unui nou capitol respectiv capitolul 7 în  Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv CHIMIA Or. Victoria 

30/04/2015

77/2015

 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

30/04/2015

78/2015

 Cu privire la participarea Orașului Victoria, în calitate de colaborator,  la editarea cărții ”Lecții de dirigenție după…ani” 

30/04/2015

79/2015

 Cu privire  la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a lotului de teren în suprafaţă de 1000 mp înscris în CF 1453 Victoria – obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Aleea Uzinei , pentru prestări servicii – spălătorie auto 

30/04/2015

80/2015

 Cu privire  la aprobarea modificarării şi completării pct.”c” al art.1 din HCL nr.60/26.03.2015 – privind aprobarea demarării procedurilor cu privire la întocmirea Planului de Urbanism Zonal, a documentaţiei cadastrale pentru terenul de 50.000 mp în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului situat  pe DJ 104 A, pentru mica industrie 

30/04/2015

81/2015

 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 31.03.2015 

30/04/2015

Share

Vremea

Certificari