Statistici

375572
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
68
94
307
374545
2191
7061
375572

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 14:13:55

Februarie 2015-Hotărâri Consiliul Local

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

 

   

9/2015

 Cu privire la  modificarea şi completarea art.1 şi art. 2 din HCL 131/22.12.2014 

16/02/2015

10/2015

Cu privire la aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare prin licitaţie publică deschisă, pentru o perioadă de 10 ani 

23/02/2015

11/2015

 Cu privire la constituirea comisiei care se va ocupa de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare prin licitaţie publică deschisă/ negociere directă, conform procedurilor prevăzute de HG 717/2008

 

23/02/2015

12/2015

Cu privire la constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare prin licitaţie publică deschisă/negociere directă, conform procedurilor prevăzute de HG 717/2008 

23/02/2015

13/2015

Cu privire la aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă – gestiune delegată - a  serviciului public de transport local din Or.Victoria 

23/02/2015

14/2015

Cu privire la aprobarea  constituirii comisiei care se va ocupa de delegarea gestiunii serviciului public de transport  local din Or.Victoria prin licitaţie publică deschisă/ negociere directă, conform procedurilor prevăzute din Ordinul 263/2007 

23/02/2015

15/2015

Cu privire la aprobarea  constituirii comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local din Or.Victoria, conform procedurilor prevăzute din Ordinul 263/2007 

23/02/2015

16/2015

Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţie ” P.T. caiet sarcini şi obţinere avize, REPARATII RETEA CANALIZARE ZONA PECO-AUTOGARĂ” Oraş Victoria 

26/02/2015

17/2015

Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţie ” P.T. AMENAJARE TROTUARE SI ASFALTARE STR. MUNCII ORAS VICTORIA”. 

26/02/2015

18/2015

Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţie ” P.T. AMENAJARE TRECERE PESTE CALEA FERATĂ ZONA TURN-APĂ” ORAS VICTORIA”. 

26/02/2015

19/2015

 Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţie ” REACTUALIZARE P.T  REABILITARE MALURI PÂRÂU SANDA – ETAPA -II” ORAS VICTORIA. 

26/02/2015

20/2015

 Cu privire la aprobarea vânzării unui nr. 70 camere situate în imobilul din Str.Salcâmilor nr.4 – domeniul privat al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere.

 

26/02/2015

21/2015

 Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru perioada 01.02.2015 – 01.02.2016. 

26/02/2015

22/2015

 Cu privire la aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.1239/20.03.1997 cu privire  la modificarea Cap.I Părţile contractante.

 

26/02/2015

23/2015

 Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire  la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ la Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria, ca urmare a reevaluării acestora.

 

26/02/2015

24/2015

 Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1655/11RC/27.02.2012 cu privire  la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, ca urmare a reevaluării acestora. 

26/02/2015

25/2015

 Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1656/12RC/27.02.2012 cu privire  la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Or.Victoria, ca urmare a reevaluării acestora.

 

26/02/2015

26/2015

Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015 în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001 şi Legea 276/2010. 

26/02/2015

27/2015

Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2015. 

26/02/2015

28/2015

Cu privire la  acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă de  1000 lei,  în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, al   persoanei singure beneficiare de ajutor  social sau al persoanelor  şi familiilor nevoiaşe. 

26/02/2015

29/2015

 Cu privire la completarea comisiei de recepţie a lucrărilor, produselor şi serviciilor achiziţionate în urma atribuirii contractelor de achiziţie publică, constituită prin dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi ai consiliului local.

 

26/02/2015

30/2015

Cu privire la completarea Comisiei de negociere directă sau licitaţie publică, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

26/02/2015

31/2015

 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de comasare pentru un nr.de 2 parcele de teren  în suprafaţă de 200 mp şi 50 mp situate în str.Primăverii, obiective ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria şi înscrierea acestora într-o singură carte funciară şi efectuarea lucrărilor de dezmembrare a lotului nou format de 250 mp cu nr.de CF şi nr.cadastral acordat conform art.29 alin.1 lit.”c” din Legea 7/1996 republicată în 8 loturi.

 

26/02/2015

32/2015

 Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de dare în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică Nr.3414/39RC/07.04.2010 cu privire la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită către Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, ca urmare a reevaluării acestora.

 

26/02/2015

33/2015

 Cu privire la  ”acordului de principiu” pentru   concesionarea prin licitaţie publică a unui terenului în suprafaţă de 50.000 mp pentru mica industrie si prestari servicii pe teritoriul UAT VICTORIA 

26/02/2015

34/2015

Cu privire la  ”acordului de principiu” pentru   concesionarea prin licitaţie publică a unui terenului în suprafaţă de 50.000 mp pentru mica industrie si prestari servicii pe teritoriul UAT VICTORIA 

26/02/2015

35/2015

Cu privire la aprobarea darii în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 17,15 mp situat în str.Stadionului nr.12, înscris CF 100253-C1-U3 nr.cad.87/2/2/3, a mijloacelor fixe si constructii precum si a obiectelor de inventar pe baza unui contract de comodat pe o perioadă de 5 ani catre Consiliul Judeţean Braşov - Serviciul Public Judetean Salvamont. 

26/02/2015

36/2015

 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011

 

26/02/2015

Share

Vremea

Certificari