Statistici

375565
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
61
94
300
374545
2184
7061
375565

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 13:30:53

Ianuarie 2015-Hotărâri Consiliul Local

 

Numarul

Titlu Hotărârii

Data

 

1/2015

Cu privire la utilizarea de sume din excedentele bugetelor Oraşului Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2014 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare în anul 2015

 

09/01/2015

2/2015

Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul bugetului local al Oraşului Victoria 

09/01/2015

 

3/2015

Cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii:  Dotarea asociaţiei ” CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI “ŢARA FĂGĂRAŞULUI” cu costume populare” 

 

16/01/2015

 

4/2015

Cu privire la acordarea către S.C STAR PRES  SRL a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.4170/03.11.1998 pentru terenul de 68 mp situat în Orasul Victoria str.Pieţii nr.1C, către Dl. Ilina Ioan şi aprobarera încheierii unui contract de cesiune  şi a unui act adiţional la contractul de concesiune. 

 

29/01/2015

 

5/2015

Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Or. Victoria, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificarării, a unor bunuri propuse pentru scoatere din funcţiune şi casare 

 

29/01/2015

 

6/2015

Cu privire la menţinerea în organigramă şi în statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria  a numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2015 

 

29/01/2015

7/2015

 Cu privire la  înfiinţarea ” CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”

 

29/01/2015

8/2015

Cu privire la  numirea directorului ”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAŞ VICTORIA” 

29/01/2015

 

 

 

 

Share

Vremea

Certificari