Statistici

375572
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
68
94
307
374545
2191
7061
375572

IP-ul tau 54.166.203.17
Ora Serverului: 2018-09-26 14:28:49

Martie 2015-Hotărâri Consiliul Local

 

Numărul

Titlu Hotărârii

Data

37/2015

 Cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2015.

 

05/03/2015

38/2015

 Cu privire la modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.11/23.02.2015 cu privire la constituirea comisiei care se va ocupa de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare prin licitaţie publică deschisă/negociere directă, conform procedurilor prevăzute de HG 717/2008.

 

05/03/2015

39/2015

 Cu privire la modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.14/23.02.2015   cu privire la constituirea comisiei care se va ocupa de delegarea gestiunii serviciului public de transport  local din Or.Victoria prin licitaţie publică deschisă/ negociere directă, conform procedurilor prevăzute din Ordinul 263/2007. 

05/03/2015

40/2015

Cu privire la aprobarea contului anual de execuţie pe surse de finanţare  şi a situaţiilor financiare pe anul 2014. 

26/03/2015

41/2015

 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru reabilitarea lacaşului de cult– reparaţii la acoperiş şi reabilitare termică tavane. 

26/03/2015

42/2015

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi Constantin şi Elena- pentru reabilitare lăcaş de cult şi finisaje aşezământ Sf.Ierarh Nicolae 

26/03/2015

43/2015

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”pentru reabilitarea lacaşului de cult– restaurare pictură . 

26/03/2015

44/2015

Cu privire  la finanţarea  Bisericii Crestine Baptiste „ Sf. Treime” pentru proiectul Reabilitare termică şi consolidare lăcaş de cult. 

26/03/2015

45/2015

Cu privire  la finantarea  Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea – Conferinţa Transilvania de Sud  pentru  proiectul, Restaurarea şi reabilitarea lăcaşului de cult. 

26/03/2015

46/2015

Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la concursul internaţional de toacă ediţia a -XI – a alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena. 

26/03/2015

47/2015

 Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă” alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena. 

26/03/2015

48/2015

 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  „Fii  Bun  de  Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie

26/03/2015

49/2015

 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii cultural artistice  „ Victoria Jazz Festival”. 

26/03/2015

50/2015

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - Simpozion Judeţean „Tehnologii vechi şi noi” ediţia II – tema – „Redescoperirea meseriilor” alături de Colegiul Tehnic”Dr.Alexandru Bărbat” Victoria 

26/03/2015

51/2015

 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

26/03/2015

52/2015

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Noi prin strămoşii noştri” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

26/03/2015

53/2015

 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Studiul fenomenelor fizice şi chimice asupra vegetaţiei din zona Or.Victoria” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

26/03/2015

54/2015

 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Finalizarea celui de al doilea album cu piese folclorice” alături de Asociaţia Cetină de Brad 

26/03/2015

55/2015

Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă, Strategia  Durabilă de Dezvoltare a Orașului Victoria și alte activități. 

26/03/2015

56/2015

 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de prestări servicii  nr.6799/75RC/02.08.2012 încheiat cu SC Victoria Parc Industrial SRL privind modificarea şi completarea pct.4.6 - Cap.IV. 

26/03/2015

57/2015

 Cu privire la acordarea către dl.Măcărescu Emil a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.2632/24.10.1994 pentru terenul de 231 mp situat în Orasul Victoria str.Chimiştilor nr.42  înscris în CF100542 nr.topo/nr.cad.95/ 1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/5, către dl.Giurcă Ştefan precum şi aprobarea încheierii unui contract de cesiune şi a unui act adiţional la contractul de concesiune  

26/03/2015

58/2015

Cu privire la acordarea către dl.Măcărescu Emil a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.2633/24.10.1994 pentru terenul de 224 mp situat în Orasul Victoria str.Chimiştilor nr.44  înscris în CF100541 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/6, către dl.Giurcă Ştefan precum şi aprobarea încheierii unui contract de cesiune şi a unui act adiţional la contractul de concesiune 

26/03/2015

59/2015

Cu privire la  modificarea  în  parte a HCL nr.80/25.09.2014-  privind aprobarea lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere a 3 loturi de teren a  câte 19 mp, situate în str.Albota nr.1, din suprafaţa de 21.446 mp  din CF 100559 nr.topo/nr.cad.125/1/1/1. cu referire la titlul hotărârii, preambul alin.2 si a art.1. 

26/03/2015

60/2015

 Cu privire la demararea procedurilor cu privire la întocmirea Planului de Urbanism Zonal, a documentaţiei cadastrale pentru terenul de 50.000 mp în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului situat  pe DJ 104 A, pentru mică industrie. 

26/03/2015

61/2015

Cu privire la aprobarea vânzării unui nr.12 apartamente situate în Str.Muncii nr.1/1, nr.1/2, nr.1/4A, nr.9/1, nr.9/3, nr.9/4, nr.9/7, nr.9/8, nr11/1A, nr.11/2, nr.11/4 şi nr.11/8 – ce aparţin domeniul privat al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere 

26/03/2015

62/2015

 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului locativ de stat din Or.Victoria – domeniul  privat. 

26/03/2015

63/2015

Cu privire la aprobarea conditiilor pentru vânzarea unui nr. 70 camere situate în imobilul din Str.Salcâmilor nr.4 – domeniul privat al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere.

26/03/2015

64/2015

Cu privire la stabilirea contributiei anuale acordată din bugetul local pe anul 2015  Asociaţiei Sportive “Sport Club Oraş Victoria”. 

26/03/2015

65/2015

Cu privire la aprobarea radierii dreptului de administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria din CF 100647 nr.cad.100647. 

26/03/2015

Share

Vremea

Certificari