Statistici

442679
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
93
96
189
441830
1668
8922
442679

IP-ul tau 3.226.251.205
Ora Serverului: 2019-08-19 18:04:01

Concurs-post vacant primarie-mai 2019


PRIMARIA VICTORIA anunta organizarea unui CONCURS pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector clasa I grad profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Or. Victoria, Jud. Brasov.

Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive si anume proba de verificare a dosarelor, proba scrisa si interviul.

Toate trei probele sunt eliminatorii .

Concursul va avea loc in data 14.05.2019 ora 11.00 proba scrisa, la sediul Primariei Ors. Victoria . Data si ora interviului se vor comunica ulterior.

 I. Functie publica de executie vacanta de : Inspector  I principal Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. 

  • Condiţii de participare la concurs: - conform art.54 din Legea 188/1999 republicată si actualizata 
  • Condiţii de ocupare a funcţiei publice:- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice –minim 5 ani
  • Condiţii de studii pentru ocuparea  funcţiei publice:- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta si perfectionare/specializare in domeniul situatiilor de urgenta.

 

Atributiile postului:

1. organizeaza si coordoneaza activitatea impotriva dezastrelor conform planurilor de aparare precum si dotarea cu mijloace de aparare si inteventie a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Orasului Victoria (CLSU )

2. instiinteaza operativ populatia, institutiile, operatorii economici, CLSU al Orasului Victoria prin sistemul informational de iminenta dezastrelor

3. asigura primirea si transmiterea semnalelor de instiintare cu privire la producerea sau eminenta producerii unor dezastre sau conflicet armate raspunzand direct de actionarea la timp a sistemelor de instiintare alaramare din orasul Victoria

4. asigura conditiile de functionare al CLSU

5. participa la cererea inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Brasov sau a autoritatilor locale si centrale ale administratiei publice cu specialisti mijloace tehnice si aparatura la actiunile de interventie si de refacere

6. asigura pregatirea personalului prin cursuri convocari si exercitii pentru apararea impotriva dezastrelor

7. asigura integrarea in strategia generala de aparare  impotriva dezastrelor

8. intocmeste impreuna cu secretariatul tehnic al CLSU al orasului Victoria planurile de interventie pe tipuri de  dezastre

9. organizeaza celulele de urgenta din cadrul CLSU al Orasului Victoria pe tipuri de riscuri planificand si urmarind activitatea acestora pentru protectia populatiei protectia bunurilor materiale si culturale ale orasului

10. asigura mijloacele tehnice si aparatura necesara pentru functionarea posturilor de observare si punctelor de comanda precum si depozitarea, conservarea si mentinerea in stare de functionare optima a acestora si a mijloacelor tehnice

11.  prezinta  ISU Brasov informari cu privire la realizarea masurilor in diferite situatii de urgenta

12.  participa la toate convocarile , bilanturile si alte activitati de analiza si  sinteza oraganizate de ISU Brasov.

13. raspunde de  desfasurarea in conditii optime a interventiilor in caz de dezastre sau situatii de urgenta, de deblocarea  sau refacerea cailor de acces si evacuare precum si de refacerea retelelor de utilitati publice

14. cunoste in permananeta capacitatea de interventie a  celulelor de urgenta de la nivelul societetilor din subordinea consiliului local precum si pe cea a principalilor operatori economici din oras

15. asigura colaborarea cu Politia Oras Victori, Inspectoratele de Jandarmi , formatiunilor de Crucea Rosie, statia de pompieri  oras Victoria  pentru realizarea masurilor de protectie cuprinse in in documentele operative

16. asigura conditii de depozitare, conservare intretinere si folosirea corecta a tehnicii aparaturii si materialelor din dotare

17. urmareste asigurarea mijlocelor de protectie si de decontaminare prevazute in planuri

18. asisgura masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului de conducere la sediile respective in mod oportun in caz de dezastru sau la ordin 

19.  intocmeste planul de asigurare cu resurse meteriale financiare si umane la nivel de oras in conformitate cu prevederile legale

20.  intocmeste si tine evidenta voluntarilor din cadrul Serviciului voluntari pentru situatii de urgenta

21. raspunde de elaborarea si actualizarea planurilor conform legislatiei specifice(  plan de interventie in caz de cutremur si alunecari pe teritoriul orasului, plan de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul orasului, plan de apararea impotriva inundatiilor secetei, poluarilor accidentale, plan de protectie si interventie in caz de accident chimic... )

  

Bibliografie:

   * Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

* Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

* Legea 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor Publici republicata, cu cu modificarile si completarile ulterioare

* Constitutia Romaniei republicata

* OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta, cu modificarile ulterioare;

* OG nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, cu modificarile ulterioare;

* Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

* Ordin  nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor din domeniul situatiilor de urgenta, cu modificarile ulterioare;

* Ordin  nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;

* HG nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;

* Ordin nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitãtii de înstiintare, avertizare, prealarmare si alarmare în situatii de protectie civilã;

* Ordin  nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;

* Ordin nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de înstiintare, avertizare si alarmare a populatiei;

* Ordin  96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenta

  

 *******************************************************************

   Opis documente înscriere concurs de recrutare îl puteţi descărca de AICI.

   Documentele necesare le puteţi descărca de AICI.

   Formular înscriere îl puteţi descărca de AICI.

   Adeverinta format standard o puteţi descărca de AICI.

   Declaraţia pe propria răspundere o puteţi descărca de AICI.

   ART 54 -conditii generale de participare le puteţi descărca de AICI.

   Bibliografia o puteţi descărca de AICI.

Anuntul oficial îl puteţi descărca de AICI.

 

 

***Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008   actualizata si va fi insotit de originalele documentelor, pentru a putea fi certificate.

 

*** Dosarul de inscriere la concurs se poate depune in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentului anunt in Monitorul Oficial Partea a III-a (ultima zi de depunare dosare   02.05.2019, ora 16.30), la Sediul Primariei Victoria  str . Stadionului nr. 14 Jud. Brasov

 

***Informatii suplimentare si formularele necesare  se pot obtine la sediul Primariei Victoria Comp. Resurse umane si salarizare 0268/241525  si de pe site-ul institutiei .

 

Data publicarii: 12.04.2019

 

 

Share

Vremea

Certificari