Statistici

403737
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
31
106
1607
400772
3268
4142
403737

IP-ul tau 54.197.24.206
Ora Serverului: 2019-02-16 11:06:59

STRATEGIA ACHIZITII PUBLICE 2017


PRIMĂRIA VICTORIA pune la dispoziţia cetăţenilor  informaţii privind "STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ PE ANUL 2017, A ORAŞULUI VICTORIA"

 

Potrivit dispozitiilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii de Guvern nr. 395/2016  - publicata in Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cat si a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale,  Orasul Victoria – Primaria orasului Victoria a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin utilizarea ca informatii a cel putin a urmatoarelor elemente estimative:

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările transmise de toate compartimentele din cadrul autorităţii contractante;

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi;

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.

 

Documentul elaborat cu privire la "strategia anuală de achiziţie publică pentru anul 2017" poate fi descarcat de AICI

 

Data afisarii: 16.02.2017

 

 

Share

Vremea

Certificari