Statistici

420887
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
641
94
1094
418639
3673
5398
420887

IP-ul tau 18.212.83.37
Ora Serverului: 2019-05-23 15:49:17

Concurs secretara I A


PRIMĂRIA VICTORIA anunţă organizarea unui CONCURS de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de secretară IA-registratura din cadrul Compartimentului Relaţii cu publicul, Registratură, Informaticăpe perioada nedeterminata.

 Concursul va avea loc in data 10.10.2016 ora 11.00 proba scrisa, la sediul Primariei Ors. Victoria. Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive si anume proba de verificare a dosarelor, proba scrisa si interviul. Toate trei probele sunt eliminatorii.   

 

I. Functie contractuala vacanta : secretara IA registratura 

condiţii generale

conform art. 3 al Regulamentului –cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014.

condiţii specifice

- studii medii,

-  vechime in munca  minim  3 ani si 6 luni  conform Legii 284/2010 

-  cunoscator limba engleza nivel avansat –se vor testa cunostintele in cadrul probei teoretice si in cadrul interviului 


Bibliografie 

·  Legea  nr. 215 / 2001 rep. si actualizata  a administraţiei publice locale

·  Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public

·  Legea 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice actualizata

·  Ordonanta nr. 27/2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor actualizata

·  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

 

 

*** Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008 modificata si completata de HG  1173/2008

*** Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentului anunt in Monitorul Oficial Partea a III-a (pana la data de 28.09.2016  ora 16,30), la Sediul Primariei Victoria  str . Stadionului nr. 14 Jud. Brasov

 

Informatii suplimentare si bibliografia se pot obtine la sediul Primariei Victoria Comp. Resurse umane si salarizare 0268/241525 si de pe site-ul institutiei . 

Anuntul oficial îl puteţi descărca de AICI.

Share

Vremea

Certificari